Национален комитет за климатски промени

 

Д-р. Теодора
 О. Грнчаровска


Одговорно лице за соработка со Конвенцијата на ООН за климатски промени и Протоколот од КјотоД-р. Наташа
Марковска

претседател

јхбѕ
претседа


 Министерство за животна средина  и просторно планирање

 МАНУ - Македонска академија на науките и уметноститеСандра
АндовскаОливера 
Лазаревска
Борка  Спасовска  Герасимовска


Кабинет на заменик председател на Влада задолжен за економски прашања

 Секретаријат за европски прашања

Сектор за интеграција

  Министерство за економија

Сектор за индустриска политика

Раководител на одделение за челик, феролегури и обоена металургија
Кемал
Ибраими


Исмаил
Лума

Андон
КировМинистерство за економија

Сектор за претприемништво и конкурентност на мали и средни претпријатија


 

Министерство за економија,

Сектор за енергетика


 

Министерство за економија,

Сектор за енергетика
Сунај
Јуков
Јане 
Шапардановски
Бојан 
Дурнев


Министерство за економија,

Сектор за туризам


 Министерство за економија
Сектор за внатрешен пазар


 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
Управа за водостопанствоЛидија
Чадиковска
Драганче
Јовев
Бошко
Ангеловски


 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
раководител на секторот за меѓународна соработка

 Министерство за транспорт и врски

 Министерство за култураГиктен
Хазири
Јованка
Костовска
Д-р. Јелена
Димитриевиќ


Министерство за култура

 Министерство за здравство

 Министерство за образованиеАна
НиколоваМихаил
КочубовскиДушко
Петров


Министерство за финансии

Институт за јавно здравје на Република Македонија
раководител на Сектор за здравствена екологија
 Центар за управување со кризи
раководител на сектор за операции и оперативна логистика


Марија
МилковаНина 
АлексоваМирјана
Бошњак


Центар за управување со кризи,
раководител на одделението за оперативна логистика и регистер на ресурси

 Управа за хидрометеоролошки работи на РМ

 Државен Завод за Статистика


Крум
ЕфремовЈованка
КраџинскаПеро
Авакумовски


Директорат за економска дипломатија, 
државен советник


Институт по медицина на труд

 Стопанска комора на Македонија, Стручна служба на Стопанската Комора на Македонија,

Соработник во Дирекција за претставување и застапување на интересите на членките


Ивана 
СерафимоваД-р.Анета 
ТргачевскаАли
Самет


ЗЕЛС - Заедница на единиците на локалната самоуправа на РМ, 
координатор за животна средина

 Црвен Крст на РМ,
 стручен соработник за здравствено превентивна дејност

 Црвен Крст на РМ,
 
стручен соработник за подготвеност и дејствување при катастрофи


Магдалена
Трајковска
ТрпевскаТрајче
ДоневКатарина
Георгиевска


Технолаб
генарален менаџер
 Мрежа за климатски одговор,
 НВО Развоен и Едукативен центар за обновливи енергии и животна средина
Регионален Центар за Животна Средина, 
директор на REC за Македонија


Владо
Спиридонов


ПМФ
вонреден професор


Сандра
Андовска

Сандра
Андовска

Сандра
Андовска

Сандра
Андовска

Сандра
АндовскаLoading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен