Резултати од истражувањето за климатски промени

   

Истражувањето за јавното мислење за климатски промени траеше од 16.12.2016-3.1.2017. На оваа страна се прикажани дел од резултатите добиени преку ова истражување. За да пристапите до целиот извештај, кликнете тука. За англиската верзија на овој извештај кликнете тука.

Оценка на сериозноста на заканите за нашето општество
Забележени промени во животна средина
Активности кои се најпрактикувани, а ги ублажуваат климатските промени
Зошто луѓето преземаат активности за справување со климатските промени
Извори на информации за климатските промени

Ако сакаш да знаеш повеќе!