РАМКОВНА КОНВЕНЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Тековен статус на ратификација

Р. Македонија ја ратификуваше Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени на 28.01.1998.

Личност за контакт со Конвенцијата на ОН за климатски промени:

Д-р Теодора О. Грнчаровска

Државен советник за климатски промени,
Министерство за животна средина и просторно планирање

Бул. Гоце Делчев, бб, Скопје, Р. Македонија
тел. 3251-455
факс 3220-165
www.moepp.gov.mk
t.grncarovska@moepp.gov.mk Секретаријат на ОН за климатски промени Новости:

 


Секретаријат на ОН за климатски промени, Претплатете се за билтен:Бул. Гоце Делчев бб, 1000 Скопје
тел: 3 251 455
факс: 3 220 165
teodoragrncarovska@yahoo.comБул. Гоце Делчев бб, 1000 Скопјетел. 3251-455
     

Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен