Новости и соопштенија


ОТВОРЕНА ВЛАДА ЗА КЛИМАТСКА АКЦИЈА: Отворени податоци и партиципаторно носење политики во Македонија


Отворениот пристап на Владата може да биде од основно значење во градење на поддршката на јавноста за климатски иницијативи.

It can also favor more effective climate action throughtransparent and robust assessments of mitigation and adaptation capacity.

In its most recent Open Government Partnership (OGP) National Action Plan,
Macedonia committed to make climate data publicly available and hold public
consultations on relevant policies.
Слободниот пристап до  податоците за климатски промени придонесува за поголема информираност на јавноста за климатските промени и помага да се вклучат насоките од стратешките документи за климатските промени во секторските политики. Транспарентни и сеопфатни анализи на капацитетот за ублажување и адаптација, поттикнуваат спроведување на поефективни климатски акции. Во најновиот Акциски план за Отворено владино партнерство (ОВП), Македонија се обврза дека податоците за климата ќе бидат јавни и јавноста ќе се консултира при носење на релевантни политики.

ОВП_успешни приказни за климатски акции _Македонија.pdf (целосна верзија на текстот)

Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен