СекторCO2 (kt)
Инвентарите на стакленички гасови се продготвени со техничка поддршка на Програмата за развој на ОН и Милиеуконтакт Македонија (Проект на УСАИД за Општински стратегии за климатски промени) во соработка со општините и Град Скопје.