Новости и соопштенија


Нов македонски рецепт за ублажување на климатските промени


Министерството за животна средина и просторно планирање денеска, во просториите на Македонската Академија на науки и уметности (МАНУ), одржа работилница за климатски промени на која беа презентирани резултатите од најновите анализи и препораки поврзани со оваа проблематика во државата.

Анализите се подготвени во рамките на  проектот „Втор двогодишен извештај за климатски промени”, поддржан од УНДП и ГЕФ, а во согласност со законските обврски на државата кон Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC) и посочуваат како да се постигне економски напредок и воедно да се намалат емисиите на стакленички гасови. Широк тим на стручни лица анализираше 46 мерки (од секторите енергетика, земјоделство, шумарство и користење на земјиштето и отпад) и изготвија три сценарија со кои може да се постигне намалување на емисиите на стакленички гасови до 37% во 2035 наместо, во споредба со референтното сценарио, истите да се зголемат за 49%.

Исто така, анализирани се и дополнителните придобивки од мерките/политиките изразени преку потенцијалот за создавање на работни места (т.н. домашни зелени работни места). Се предвидува дека до 2035 година во државата може да отворат повеќе од 6.200 нови зелени работни места како резултат на реализација на мерките за енергетска ефикасност во згради и нискојаглеродно снабдување со енергија (обновливи извори и гас).

Во пресрет на сегашните и скорешните обврски кои државата ги има кон UNFCCC и кон Европската Унија, потребно е државата да ги засили своите напори кон воспоставување на соодветен систем за следење, известување и верификација (МРВ) на активностите за ублажување во државата. Воедно, со подобрување на ограничувањата и недостатоците во однос на имплементација на националните политики поврзани со климатски промени, како и релевенатните финансиски и технички потреби и потреби во однос на капацитетите, значително ќе се олесни имплементацијата на предвидените активности.

          

Со ваквиот пристап Р. Македонија е подготвена да се справи со предизвиците кои ги носат климатските промени. Министерството за животна средина дополнително ќе вложи напори на иновативен начин и преку разни информативни алатки да ги доближи анализите, резултатите и препораките и до носителите на одлуки но и до граѓаните.

Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен